Kontakt

Kontakt INTECQ
CNC-fræsning

CNC

drejning, fræsning og boring

CNC er en fremstillingsproces, hvor råmaterialer fjernes med forskellige præcise skæreværktøjer til fremstilling af kundespecifikke produkter. CNC-bearbejdning kan inkludere drejning, fræsning og boring.
Avanceret computersoftware - Mastercam bruges til at kontrollere både maskinernes processer, samt til sikring af produkternes tolerance og kontur. Softwaren kan læse alle gængse filformater.

INTECQ råder over 7 Okuma CNC drejemaskiner med 2 til 4 styrede akser, med stang op til 70 mm diameter, og 3 CNC-fræsere med 3 og 4 akser og stang op til 70 mm diameter.
INTECQ tilbyder CNC drejning fra 4 mm til 250 mm i diameter og længder op til 300mm.
Vi har robot på en maskine som håndterer emner med en vægt op til 10 kg og en diameter op til 110 mm.

Automatsavning

automatsavning

INTECQ råder over to automatsave der kan save emner fra 10 mm til 250 mm i diameter, i materialerne: aluminium, rustfrit, stål og plast. Den ene kan også skære i smig.

Reparationer

INTECQ tilbyder metal påsprøjtning af sliddele, og almindeligt reparationsarbejde på traditionelle maskiner. Vores medarbejder har over 40års erfaring med reparation. Mindre svejseopgaver med TIC, MIG, og elektroder, kan vi også løse.

Kvalitetskontrol

ISO9001:2015

Intecq ApS har valgt at udarbejde og vedligeholde et certificerbart kvalitetsledelsessystem (KLS) efter ISO9001:2015 på vores spåntagende bearbejdning. Kvalitetsledelsessystemet hjælper os med at dokumenter vores forretningsprocesser og leveringssikkerhed. Kvalitetsledelsessystemet vil være certificerbart i midten af 2021. Da vi ikke selv har de tidsmæssige ressourcer til at udarbejdelse af kvalitetsledelsessystemet har vi fået hjælp af Erik Klæsøe. Erik har 18 års erfaring med udarbejdelse og vedligeholdes af kvalitetsledelsessystemer i mindre virksomheder.

Om INTECQ

Intecq er en spåntagende virksomhed stiftet d. 1.10.2015 med 2 ansatte, og 4 CNC- maskiner. Intecq ApS har løbende investeret i nye- og brugte maskiner for at efterkomme stigende forespørgsel. 1/1-2019 overtog vi aktiverne i Maskinværkstedet Torben Skafte, og dermed en bredere kunde portofølge. Den 18 marts 2019 flyttede vi de to virksomheder til de nuværende lokaler. I dag råder Intecq over 10 CNC dreje- og fræsemaskiner, og en del manuelle maskiner til reparations arbejde. Vi er i dag 5-8 engagerede medarbejdere, hvoraf de 2 er lærlinge. Fremtiden kan vi ikke spå om, med vi påtænker at udvide med langdrejning og 5-akset fræsning, og måske overtage andre mindre virksomheder.

Privatlivspolitik

GPDR

Privatlivspolitik for INTECQ ApS. Gyldig fra 1. oktober 2019

INTECQ

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for vores forretningsmæssige forhold.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

INTECQ ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Ib Brix Olsen
Adresse: Tuemosevej 2 4850 Stubbekøbing.
CVR: 37117307
Telefonnr.: 2013 5760
Mail: info@intecq.dk
Website: https://www.intecq.dk

INTECQ behandler følgende personoplysninger

Almindelige personoplysninger for kunder:
Erhvervskunder: CVR, adresse, telefonnr., e-mail og kontaktperson.
Privatkunder: Navn, adresse, mobil nr. og e-mail.

INTECQ behandler ingen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse.

Hvordan vi indsamler oplysninger om dig

Kunder afgiver selv personoplysninger til INTECQ i forbindelse med et køb af vores produkter og service. Vi indsamler ingen oplysninger fra Facebook eller andre sociale platforme. Ingen af vores websider sætter eller anvender cookies!

INTECQ's formål med behandling af dine personoplysninger

Behandling af personoplysninger sker, når det er nødvendigt i forbindelse med en købsaftale.
Behandling sker desuden når det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, f.eks. opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode.

Hvem der har adgang til dine oplysninger

Den dataansvarlige for INTECQ ApS, er den eneste der har adgang til samtlige data.

Modtagere af dine personoplysninger

INTECQ ApS videregiver kun personoplysninger i relevant og nødvendigt omfang til banker og pengeinstitutter, når kunden foretager et køb hos os, desuden til revisor og Skat ved indberetning af moms. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring!

Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig altid på dit samtykke afgivet i forbindelse med en handel. Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske, administrative og lovmæssige grunde, opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter kalenderåret for dit køb. Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
- Retten til at blive oplyst om hvordan vi behandler dine data
- Retten til indsigt i egne personoplysninger
- Retten til sletning
- Retten til begrænsning af behandling
- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
- Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.